Terug onze diensten

Ledigen Septische- Beer- Verlies- Bezink- en Regenwaterput

RUIMINGSDIENST VAN A TOT Z!

Wij ruimen, ledigen en reinigen uw…

  • Beerput
  • Septische put
  • Verliesput
  • Bezinkput
  • Regenwaterput
  • Waterzuivering
  • Rioolputjes
  • Overstroming in uw garage of kelder
 
 

BEPERKTE GEURHINDER

We ruimen uw put snel en efficiënt. Geuroverlast wordt hierdoor beperkt. Onze propere manier van werken zorgt er dus voor dat u of uw buurt zo weinig mogelijk last ondervindt.

 

MILIEUVRIENDELIJK

RioolExpert is namelijk een door Aquafin erkende ruimingsdienst. Dit wil zeggen dat we duurzaam te werk gaan en uw geruimde afval naar een erkend waterzuiveringsstation voeren.