Terug onze diensten

Riolering die lek is

In de meeste gevallen wordt een riolering lekkage veroorzaakt door een breuk in het riool. De meeste breuken ontstaan door slijtage van de leidingen. Soms zijn werkzaamheden in of rond de riolering de oorzaak van de breuk of een verstopping in de riolering die de lekkage veroorzaakt. Het afvoerwater hoopt dan op en blijft druk opbouwen totdat het een weg naar buiten forceert.

Door middel van onze camera krijgen we een beeld over de staat van een leiding of rioolafvoer. Ook gebreken als scheuren of wortel groei in het riool kunnen we op deze manier opsporen. Onze afvoer en riool camera is voorzien van zenders zodat de locatie waar sprake is van gebreken bepaald kan worden. Ook het leidingverloop wordt op deze wijze inzichtelijk. Een veel toegepaste techniek voor het opsporen van lekkage in afvoeren is de rookproef. Middels een speciale rookmachine en geringe druk worden de afvoeren vol rook gezet en daar waar sprake is zal de rook uittreding zichtbaar worden.

Riool Service Budel heeft verschillende mogelijkheden om het lek in uw riool te dichten en het probleem op te lossen. Teven kunnen wij in het uiterste geval ook uw riolering renoveren.

 

Heeft u een lekkend riool? Bel dan nu nog naar onze 24 uur service, Bel 06 - 836 757 98